Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

TŁO: 

RTek Manufacturing ltd rozumie, że Państwa prywatnośćjest dla Ciebie ważne i że dbają o jak dane osobowe jestużywane i udostępniane online. Szanujemy i ceniąprywatność każdego odwiedzającego naszą stronę, www.r-tekmnufacturingltd.com ("nasz serwis") i będzie tylko zbieraći wykorzystywać dane osobowe w sposób, które zostałyopisane tutaj i w sposób, który jest zgodny z naszychobowiązków i praw na mocy zgodnie z prawem. 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej politykiprywatności i upewnij się, że go rozumiesz. [Akceptacjęnaszej polityki prywatności jest uważa się, że podczaspierwszego korzystania z naszej witryny] I/lub [należyprzeczytać i zaakceptować niniejszej polityki prywatności,gdy logując się do konta]. Jeśli nie akceptujesz i zgadzasz sięz polityką prywatności, należy zatrzymać za pomocą naszejstronie natychmiast. 

Definicje i ich interpretacja 
W niniejszej polityce, następujące terminy mają następująceznaczenie: "Konto" oznacza konto wymagane do dostępu lubkorzystania z określonych obszarów i funkcji naszegoserwisu; 

"Cookie" oznacza mały plik tekstowy umieszczany na twoimkomputerze lub urządzeniu przez nasze witryny, podczasodwiedzania niektórych części naszej witryny i/lub podczaskorzystania z niektórych funkcji naszej witryny. Szczegółypliki cookie używane przez nasze witryny  określone wsekcji 13, poniżej; 

["Cookie prawa" oznacza odpowiednie części prywatności iłączności elektronicznej (dyrektywa WE) przepisów 2003;] 

"dane osobowe" oznaczają wszelkie dane, które odnoszą siędo możliwych do zidentyfikowania osoby, która może byćbezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana z danych. Wtym przypadku oznaczają dane osobowe, które dają namwitryny internetowej. Definicja ta w stosownychprzypadkach, zawierać definicje podane w [Data ProtectionAct 1998] lub [2016 rozporządzenie UE/679  ogólnerozporządzenie o ochronie danych ("GDPR")]; i 

"My/nasz/nasze" oznacza lt R-Tek produkcji [, spółka zograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w IrlandiiPółnocnej pod numerem NI73264, którego adres jest 259bitwy ford Road, Benburb, Co.Tyrne, BT666NB i którejgłówny adres handlowy jest 259 bitwy ford Road, Benburb,Co.Tyrne, BT666NB. 

Informacje o nas 
2.1 nasza witryna jest własnością i jest zarządzana przez R-Tek Manufacturing Ltd, spółkę z ograniczonąodpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii pod numeremNI73264, którego adres jest 259 bitwy ford Road, Benburb,Co.Tyrne, BT666NB i którego główny adres handlowy jestford 259 bitwy Road, Benburb, Co.Tyrne, BT666NB. 

2.2 [nasz numer VAT jest NIGB979956621]. 

2.3 [nasz Inspektor ochrony danych jest Agnes Hurson imożna się skontaktować przez e-mail na [email protected] pocztą jest 259 bitwy ford Road,Benburb, Co.Tyrne, BT666NB] 

2.4 [My  regulowane przez normy Unii Europejskiej 

2.5 [Jesteśmy członkiem skojarzenia 

Co obejmuje Niniejsza Polityka? 
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie tylko dokorzystania z naszej witryny. Nasza strona może zawieraćlinki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że niemamy żadnej kontroli nad jak danych jest zbierane,przechowywane lub używane przez inne strony internetowei radzimy sprawdzić politykę prywatności tych stron przedpodaniem danych do nich. 

Twoje prawa 
4.1 jako podmiotu danych mają następujące prawa podGDPR, który tej polityki i wykorzystania danych osobowychzostały zaprojektowane do przestrzegania: 

4.1.1. prawo do informacji o sposobie zbierania iwykorzystywania danych osobowych; 

4.1.2 prawo dostępu do danych osobowych, któreposiadamy o Tobie (patrz punkt 12); 

4.1.3. prawo do sprostowania, jeżeli dane osobowe, któreprzechowujemy jest niedokładne lub niekompletne (prosimyo kontakt z nami, korzystając z danych w sekcji 14); 

4.1.4 prawo do bycia zapomnianym  czyli prawo prosić nasdo usuwania wszelkich danych osobowych o Tobie (tylkoprzechowujemy dane osobowe przez ograniczony czas, jakwyjaśniono w sekcji 6, ale jeśli chcesz nas prędzej go usunąćProsimy o kontakt za pomocą szczegóły w sekcji 14); 

4.1.5 prawo do ograniczenia (czyli zapobiec) przetwarzaniedanych osobowych; 

4.1.6 prawo do przenoszenia danych (uzyskanie kopii Twoichdanych osobowych do ponownego wykorzystania z innąusługą lub organizacja); 

4.1.7 prawo do sprzeciwu wobec nas za pomocą Twoichdanych osobowych do szczególnych potrzeb; i 

4.1.8 praw w odniesieniu do automatycznego podejmowaniadecyzji i profilowania. 

4.2 Jeśli masz żadnej przyczyny reklamacji jak korzystamy zTwoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami zapomocą danych kontaktowych z sekcji 14 i dokładamywszelkich starań aby rozwiązać ten problem dla Ciebie. Jeślibędziemy w stanie pomóc, masz również prawo wnieśćskargę do organu nadzorczego w Wielkiej Brytanii,Information Commissioner's Office. 

4.3 Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat swoichpraw, skontaktuj się z Information Commissioner's Office lubTwoim lokalnym Citizens Advice Bureau. 

Jakie dane gromadzimy? 
W zależności od korzystania z naszej witryny, możemyzbierać niektóre lub wszystkie z następujących danychosobowych [i nieosobowe] (Proszę również patrz w sekcji 13na nasze korzystanie z plików cookie i podobnychtechnologii [i nasza polityka dotycząca plików Cookiehttps://r-tekmanufacturingltd.com/cookie-policy/] 

5.1 [nazwa]; 

5.2 [nazwa firmy/spółki] 

5.3 [informacje kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numerytelefonów;] 

5.4 [informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy,preferencje i zainteresowania;] 

5.5 [adres IP]; 

5.6 [typ przeglądarki sieci i wersja;] 

5.7 [systemu operacyjnego]; 

5.8 [listy adresów URL stron odsyłających, Twojej aktywnościna naszej stronie;] 

 

5506 characters / 6000