Specyfikacja

R-Tile Płytki podłogowe domowe i komercyjne-Może być układany luźno w obszarach o: Brak ruchu kołowego Stała temperatura otoczenia. -Musi być przestrzegany w obszarach, w których: - Narażony na duże wahania temperatury -Wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.   -Nieprzestrzeganie tych instrukcji może unieważnić gwarancję.

Gwarancja na zużycie i rękojmięGama produktów R-Tile posiada następującą gwarancję na zużycie, z zastrzeżeniem gwarancji dostępnej po aplikacji. -Przemysł - 15 lat gwarancji na zużycie -Komercyjne - 10 lat gwarancji na zużycie -Domowe - 10-letnia gwarancja na zużycie

Przemysłowe płytki podłogowe R-Tile 

Można układać luźno w obszarach o:

- Czterokołowe wózki widłowe z gumowymi oponami o nośności nie większej niż 1 tona.

-Trzy kołowe wózki widłowe z gumowymi oponami o nośności nie większej niż 800 kg.

- Wózki paletowe o masie nieprzekraczającej 800 kg.

-Elektryczne wózki paletowe o masie nieprzekraczającej 700 kg

Zakres standardowy Karta danych technicznychProjekt Zakres płytek Karta danych technicznych

Zakres 9 mm Karta danych technicznych

Zakres ESD Karta danych technicznych

Anti Static Technical data sheet