Informacje techniczne

Dowiedz się wszystkiego, co techniczne, od odporności na poślizg po klasyfikację ogniową

Zakres standardowy Arkusz danych technicznych

Zakres ESD Karta danych technicznych

Anti
Static Karta danych technicznych

Design Tile Range Arkusz danych technicznych

Urban Tile Range Arkusz danych technicznych

R-Tile Płytki podłogowe do użytku domowego i komercyjnego

R-Tile Domestic & Commercial Floor Tiles-Can be loose laid in areas with:No wheeled trafficConstant ambient temperature.
-Musi być przyklejony w miejscach, gdzie:
-narażone na duże zmiany temperatury
-Narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
-Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji.

Gwarancja i rękojmia na zużycie

Asortyment produktów R-Tile posiada następującą gwarancję na zużycie, która jest dostępna po złożeniu wniosku.
-Industrial – 12 years Warranty
-Commercial – 12 years Warranty
-Retail – 10 years Warranty